Geef dan toe wat de ware ambities zijn…


bouwambitiesVierduizend woningen in vier jaar tijd. Toen ik over deze ambitie van het Dordtse college las dacht ik: ach, ambities moet je nooit in de kiem smoren, maar eh… ze serieus nemen is een ander ding. Ik keek dan ook niet gek op toen ik deze week in mijn krant las dat ‘we’ die vierduizend woningen (nota bene een speerpunt in het coalitieakkoord) niet gaan halen. Volgens de huidige planning zijn er in 2022 op dit eiland hooguit 3500 huizen bijgekomen en ook het aantal te realiseren sociale huurwoningen blijft ver achter bij de afspraken die eerder al in regionaal verband zijn gemaakt. Erger nog, in de afgelopen twee jaar zijn er op dit eiland helemáál geen sociale huurwoningen gebouwd; we hebben er nu zelfs 500 minder dan vier jaar geleden. Maar zoals ik al zei, ik had tóch al weinig fiducie in de bouwambities van dit college en om die reden verbaasde me het dan óók niet dat wethouder Marco Stam een en ander als, en ik citeer, ‘niet alarmerend’ betitelt. Kennelijk nam hij zijn eigen ambities zelf ook niet héél serieus. In datzelfde krantenartikel laat hij weten dat er inmiddels harde afspraken met de woningcorporaties zijn gemaakt over de realisering van op z’n minst 400 nieuwe sociale huurwoningen binnen twee jaar. Moet ik dát dan wel geloven? Stam wekt hier de schijn daadkrachtig te opereren, maar intussen doet hij niets anders dan de verantwoordelijkheid op het bordje van een ander leggen. Nog vóór de zomer, zo stelt hij, moet onderzoek uitwijzen waar die ‘sociale’ woningen gebouwd kunnen worden en in de tussentijd wordt er zo min mogelijk verkocht of gesloopt. Vooralsnog zie ik een heel andere ontwikkeling; ik bedoel, die woningen die straks op Amstelwijck of rondom de Spuiboulevard gaan verrijzen moeten minstens 350.000 euro opbrengen en die tiny huisjes, die nu op dat leeggekomen veldje nabij de Noordendijk staan, maken straks plaats voor een nieuwe villawijk. Geef dan gewoon eerlijk toe wat de ware ambities zijn: meer welvarende mensen naar de stad halen en eh… weg met die armoedzaaiers.

Eén reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s