Het ‘circus dierenleed’ krijgt in Dordt alle ruimte…


showgoon‘Circus Belly Wien naar Dordrecht’ lees ik in mijn krant en al de hele dag zoemt die naam door mijn hoofd. Belly Wien? Daar heb ik toch wel eens vaker iets over gehoord en gelezen? Dat is toch dat circus dat in de afgelopen tien jaar keer op keer in verband wordt gebracht met dierenleed? Dat is toch dat circus van waaruit drie jaar geleden in Alphen aan den Rijn vier tijgers ontsnapten die vervolgens een kameel doodden en een paard verwondden? Dat is toch dat circus met die dieptrieste verwaarloosde apen? Dat is toch dat circus dat zichzelf afficheert als ‘Oostenrijks’ terwijl het in dat land niet eens meer mag optreden? Dat is toch ook dat circus dat in diverse Nederlandse gemeenten wegens haar slechte reputatie (dierenmalaise en agressieve medewerkers) geweerd wordt?Want hoe je het ook wendt of keert, Circus Belly Wien heeft gewoon een uitermate bedenkelijke reputatie vanwege de manier waarop hier met dieren wordt omgesprongen (geen enkel ander circus werkt bijvoorbeeld nog met tijgers) en om die reden roept dit circus bij veel mensen weerstand op. En dát heeft dan weer tot gevolg dat de spanning tussen tegenstanders en medewerkers van het circus regelmatig oploopt. In een aantal Nederlandse steden, waar demonstranten zich lieten zien, heeft dat zelfs geleid tot heftige vechtpartijen.
En dat circus staat volgende week dus ‘gewoon’ in Dordrecht. Zijn we dan zo’n ordinaire en kritiekloze provinciestad dat we die tent vol ellende gewoon op een parkeerterreintje achter de ijsbaan tolereren? In diverse Nederlandse gemeenten was de komst van Belly Wien keer op keer onderwerp van discussie, maar kennelijk gaat dat volledig aan Dordrecht voorbij? Ik roep de lokale politiek dan ook op om het reilen en zeilen van dit circus nog eens nader te onderzoeken en om hierover vragen te stellen in de raad. Was het niet GroenLinks in Leiden dat eerder al opriep tot een boycot? Deed de SP niet een soortgelijke oproep in Utrecht? De Nederlandse wet verbiedt het optreden van wilde dieren in circussen niet, maar gemeenten hebben natuurlijk wél de mogelijkheid om ze van hun grondgebied te weren.

Advertenties