Scherpe oppositie heeft waarde maar moet wel waardig zijn


Portier en StaatWat kun je nu wél en wat kun je niet zeggen in de gemeenteraad en welke toon hanteer je daarbij? Voor de Socialistische Partij in Dordt, kersvers en daarom wellicht nog wat overmoedig in de plaatselijke politieke arena, is het kennelijk allemaal nog een beetje zoeken geblazen. Een opmerking van SP-fractievoorzitter Ronald Portier leidde afgelopen week tot geroezemoes en schouders ophalen tijdens een raadsvergadering. Portier mepte de ChristUnie/SGP namelijk met een Bijbeltekst om de oren om zijn ongenoegen kenbaar te maken over het feit dat deze partij, die deel uitmaakt van de Dordtse coalitie, schoorvoetend akkoord gaat met de invoering van ‘de vrije koopzondag.’ Portier citeerde gekscherend uit het Bijbelboek Exodus (31.14) waarin staat dat ‘wie de sabbat ontheiligt zekerlijk ter dood zal worden gebracht.’ Met die opmerking kwetste hij CU/SGP-fractievoorzitter Bert Staat tot in het diepst van zijn vezels en eerlijk gezegd kreeg ik er ook koude rillingen van. Gek eigenlijk, want ik ben niet eens gelovig (noem me een zoeker en een twijfelaar) maar ik sta op het standpunt dat je iemand die dat wél is te allen tijde respectvol moet bejegenen. En dus vind ik het ongepast dat Portier een Bijbelteksten misbruikt louter en alleen om verbaal te scoren. Misschien is uw eerste reactie nu ‘maar dat doen die christelijke partijen toch zelf ook?’ Laat ik u dan uit de droom helpen: ik kan me namelijk niet herinneren dat vertegenwoordigers van christelijke partijen tijdens gemeenteraadsvergaderingen in Dordrecht letterlijke teksten uit de Bijbel gebruikten om hun gelijk te halen. Ja, natuurlijk wordt er wel eens een Bijbels ‘quootje’ aangehaald, maar dan is het vaak in een positieve context, of ter omlijsting van iemands oprechte levensovertuiging. Portier kan en mag best stellen dat hij vindt dat coalitiedeelnemer CU/SGP zich met het ‘gedogen’ van die vrije koopzondag in zijn ogen ongeloofwaardig maakt, maar Bijbelteksten misbruiken als grap of ‘just for the sake of it’ is ongepast. Ik verwacht van de SP een vlijmscherpe oppositie, want dat is mooi en waardevol in een democratie, maar Bijbelteksten zijn er voor de kansel… in de raadszaal ga je de strijd aan met inhoudelijke en vooral ‘aardse’ argumenten.

Afbeelding Ronald Portier, fractievoorzitter van de SP (links) en Bert Staat, fractievoorzitter van de CU/SGP (rechts).

Advertenties