Geachte Mustafa Karasahin,


KarasahinVia deze weg wil ik u vragen nu eindelijk eens op te houden met het sturen van kinderachtige briefjes en zogenaamde bezwaarschriftjes naar de gemeente, louter en alleen om dwars te liggen en om, tegen beter weten in, ‘iets van een gelijk’ te halen. U weet donders goed dat het allemaal geen moer uithaalt en u heeft zelfs al toegegeven het louter en alleen te doen ‘om te zieken.’ Uw bizarre en misplaatste eergevoel kost de gemeente ongeveer een half miljoen per jaar. Maar, beste Karasahin, gemeentegeld is ook mijn geld en geld van mijn medeburgers. En wat het vooral is… en dat is het ergste van dit hele verhaal… het  is ‘zonde-geld’ dat, op de keper beschouwd, beter gebruikt kan worden voor nuttige dingen, zoals ouderenzorg of lastenverlaging voor mensen die het niet zo breed hebben.
Geachte Mustafa Karasahin, ik weet dat u een trots man bent en persoonlijk vind ik u zelfs eigenlijk nog een charmant heerschap ook. Maar dat is kennelijk allemaal buitenkant: het is inmiddels wel duidelijk dat de ‘binnenkant’ een stuk minder fraai is en eervol is. U bent namelijk een man die niet zo gewend is om ongelijk te krijgen en als u dat onverhoopt een keertje wél krijgt, van een rechter bijvoorbeeld, dan komt er plotseling een hele ander beeld naar buiten, namelijk dat van een stampvoetende kleuter die zijn zin niet krijgt en de hele buurt bij elkaar schreeuwt omdat hij zijn ijsje niet krijgt.
Dat begrijp ik best, want in Dordrecht heeft u in het verleden, met goedkope pandjes en dito huurprijzen, uw eigen mini-imperiumpje opgebouwd met veel volgzame typjes in uw kielzog die voor uw vliegen, rennen en buigen als knipmessen. Ik wil best geloven dat het vanaf zo’n voetstuk best moeilijk is om uw ongelijk weg te slikken.
U speelt uw griezelige pokerspel met geld dat niet van u is en de strijd die u levert gaat dus feitelijk over de rug van alle belasting betalende Dordtenaren. Daarom wil ik u op de man af vragen karakter te tonen en uw onontkoombare verlies te dragen als een vent.

 

Advertenties