Een dreigende sfeer in nachtelijk Crabbehof


crabbehof3Het contrast tussen de twee buurwijken  is schrijnend: waar Wielwijk het afgelopen decennium alleen maar mooier, prettiger en ja… óók veiliger is geworden, gaat het in Crabbehof juist rap bergafwaarts. De metamorfose die de wijk na zonsondergang ondergaat is vergelijkbaar met die in de Vogelbuurt; overdag ziet het er allemaal nog best aardig en vredelievend uit, maar in de avonduren slaat de sfeer griezelig snel om. Nachtelijk Crabbehof is deels een ‘no-go-area’ geworden en dat gaat me aan het hart. Ik heb namelijk een zwak voor deze wijk, waar ik in mijn jeugd zoveel vriendjes had, waar ik vandaag de dag nog altijd graag mijn boodschappen doe in het prettige, alweer 51 jaar oude winkelcentrum en waar zoveel leuke mensen, van ‘veelkleurige’ komaf,  avond aan avond vredig samen komen in Resto Van Harte omdat je daar voor een paar eurootjes héél lekker en gezond kunt eten.
In Crabbehof wonen veel goedwillende en vredelievende Dordtenaren en niet voor niets schreef ik precies vier jaar geleden op deze plek nog zo hoopvol over deze wijk. Maar nu is alles toch écht weer héél anders: Crabbehof is, in tegenstelling tot de met Vogelaar-centjes opgeknapte delen van Wielwijk en Oud-Krispijn, in een negatieve spiraal beland en dus moet ik mijn positieve woorden van destijds, zij het met veel tegenzin, weer inslikken. Vechtpartijtjes, overvallen en straathandel (drugs en gestolen waar) zijn er aan de orde van de nacht en de sfeer is er, ja zelfs al in de vroege avonduren, ronduit dreigend te noemen. Die dreiging komt vooral van specifieke groepen jongeren die hun wijk ’s avonds en ‘s nachts in een stevige greep houden. Het begrip ‘bende-strijd’ gaat misschien iets te ver, maar het draait hier wel degelijk om rivaliserende groepen die het op elkaar gemunt hebben, enerzijds vanwege een specifieke etnische achtergrond (land van herkomst tegen land van herkomst zeg maar) en anderzijds om de criminele touwtjes, waar nodig met geweld, in eigen hand (lees: groep) te houden. Wat lukt er in Wielwijk wél, wat in Crabbehof kennelijk niet lukt? Wie het weet mag het zeggen.

Advertenties