‘Vaginaal inbrengen en de hele kuur afmaken!!!’


pharmacistZojuist uit de trein gestapt en nog maar net uitgecheckt als mijn mobieltje gaat. Of ik even een pakje paracetamol kan scoren voor het grieperige thuisfront. Dan maar naar binnen in dat apothekersgebouw tegenover het station waar ik, omdat het nu eenmaal niet ‘mijn eigen’ apotheek is, nog nooit eerder was en waar ik, zo concludeer ik na afloop, ook nooit meer zal komen. Waarom? Omdat ik, na nog geen vijf minuten op mijn beurt wachten, al uitvoerig op de hoogte ben van het complete ziektebeeld van de helft van de aldaar aanwezige clientèle. Dat ging als volgt: ,,Nee mevrouw, die moet u vaginaal inbrengen en de hele kuur afmaken.’’ Dat advies van een al te luidruchtige apothekersassistente leidt tot de gefluisterde opmerking van twee wachtende dames naast mij dat het hier ongetwijfeld om een gevalletje schimmelinfectie gaat. ,,Ben je mooi klaar mee… nu maar hopen dat ze d’r vent op de hoogte brengt,’’ luidt het pinnige vervolgcommentaar. Volgende patiënt en wederom weinig discretie vanuit de balie. In plaats daarvan een verbale bijsluiter op concertzaalvolume: ,,O, u bent zwanger? Nee, dan kunt u dit middel beter niet gebruiken.’’ Aan het uiterlijk van de jonge vrouw is nog niets van een zwangerschap te bespeuren en ik weet niet of ze thuis de slingers al heeft opgehangen, maar de kans is niet denkbeeldig dat de apotheekbezoekers het nu eerder weten dan de naaste familie. ,,Wie volgt?’’ roept de baliemedewerkster. Het betreft hier een penicillinekuurtje en dat weet ik vanwege het wederom op volle veldsterkte uitgesproken advies ‘dat zo’n kuurtje soms enige uitwerking kan hebben op mensen die de pil slikken.’ ,,U slikt toch de pil?’’ luidt de voor iedereen verstaanbare vervolgvraag, die nog het meest doet denken aan een kruisverhoor uit ouwe oorlogsfilms: ,,Ve have vays to make you talk, you English svine!’’ Ik was bijna geneigd om hardop te ontkennen. ,,U kunt er trouwens wél diarree van krijgen,’’ galmde nog het slotadvies.
Ik besluit mijn paracetamol maar bij de Trekpleister te gaan halen. Daar zie ik de vrouw van de penicillinekuur staan. Die zoekt vast iets tegen diarree, concludeer ik gelukkig niet hardop.

Advertenties