Gewoon laten zitten die zonnepanelen…


SingelOf uitstel uiteindelijk leidt tot afstel weet ik niet en vooralsnog leven de eigenaren van een woonhuis aan de Singel in grote onzekerheid of ze hun ‘omstreden’ zonnepanelen nu van het dak moeten halen of niet. De gemeenteraad heeft besloten om het beleid voor het plaatsen van zonnepanelen op huizen in de 19de Eeuwse Schil nog eens te herzien en ik hoop dat de conclusie zal luiden dat die dingen gewoon mogen blijven zitten.
Vind ik ze dan mooi, die blauwe panelen op dat prachtige oude huis? Nee, niet echt, maar als inwoner van Dordrecht ben ik, gezien de functie (ofwel het nut) van die zonnepanelen, reuze bereid om me er niet aan te storen. Net zoals ik me ook niet stoor aan die vierkante kubus bovenop de, vlak naast dat huis, gelegen schouwburg Kunstmin. Dankzij die uitbreiding (iets met een trekkerwand geloof ik) kan Kunstmin nu producties op de planken zetten die voorheen voor de Dordtse schouwburg niet haalbaar waren. En ja… dán is het dus een kwestie van keuzes maken. Moeten we altijd alles bij het oude laten, ten koste van nieuwe ontwikkelingen en ter meerdere eer en glorie van de esthetiek? Trouwens… is het ook niet gewoon een kwestie van gewenning?
De regels aangaande zonnepanelen staan in de amper zes maanden geleden door de Dordtse raad zelf vastgestelde Welstandsnota en dus zal die raad haar eigen, misschien wel iets te ondoordacht genomen, beslissing, moeten durven herzien. In die nota staat dat zonnepanelen in de Schil niet zichtbaar mogen zijn vanaf de openbare weg, maar dat is eigenlijk een onzinnige regel, aangezien zonnepanelen pas functioneel zijn als ze ook daadwerkelijk een zonnetje ‘vangen.’
Overigens zal het probleem uiteindelijk vanzelf weer verdwijnen, omdat de zonnepanelen van de toekomst er héél anders uitzien dan nu het geval is. Geloof me, die zogeheten poly-kristallijn-panelen met blauwe cellen en een aluminium rand er omheen, zijn van tijdelijke aard. Een half uurtje ‘Googelen’ leerde mij dat die dingen er in de toekomst best wel eens kunnen uitzien als uh…. gewone rooie dakpannetjes. Dus waar hebben we het nou helemaal over?

Afbeelding: het huis aan de Singel met de ‘verboden’ zonnepanelen.

Advertenties