Verkeer


roundabout.gifMisschien vindt u het een vreemde afwijking van me, maar verkeer kan me mateloos boeien. Die fascinatie heb ik ‘opgelopen’ in de trein naar Tilburg. In de jaren tachtig forensde ik een jaartje of wat achtereen richting de journalistenschool aldaar en naast mij in de trein zat vaak ene Bert, student op de Tilburgse Verkeersacademie. Bert, die volgens mij op de peuterspeelzaal al wist dat hij later verkeerskundige wilde worden (,,Het speelkleed en de Dinky Toys waren mijn domein’’) kon dermate boeiend over rotondes, kruispunten en verkeersstromen vertellen dat onze dagelijkse treinritjes nóg korter leken dan die ‘lousy’ drie kwartier die ze in beslag namen. Bert werkt tegenwoordig als verkeersadviseur voor een aantal grote gemeentes in zuid-Nederland en heeft in zijn werkveld een behoorlijke reputatie opgebouwd. Zijn geboortestad Dordrecht volgt hij hooguit nog via mijn columns op de AD-website en als die zo nu en dan over verkeer gaan, ontvang ik wel eens een mailtje van hem. Zijn meest recente pennenvruchtje wil ik u niet onthouden, want over de rotonde aan de Toulonselaan, die binnenkort weer geheel en al op de schop gaat en over de rotonde in Stadspolders, die na een ‘verherbouwing’ nog altijd behoorlijk gevaarlijk lijkt te zijn, heeft Bert namelijk een nogal uitgesproken mening. ,,Beide verkeersoplossingen zijn voortgekomen uit verkeerde denkbeelden. Nog altijd bestaat de misvatting dat rotondes altijd en overal de doorstroming bevorderen, maar die gedachte is al lang en breed achterhaald. Onderzoek heeft aangetoond dat zogeheten slimme kruispunten met verkeerslichten die inspelen op de wisselende intensiteit van het verkeer, de doorstroming beter bevorderen. En als je dan tóch voor een rotonde kiest is het veiliger om fietspaden daar niet in te integreren, maar ze altijd verderop aan te leggen. Uitgerekend in de wijk Stadspolders was er méér dan voldoende ruimte om fietsers juist ver bij die rotonde vandaan te houden. Bij de Toulonselaan was het vooral een onzalig idee om het fietsverkeer, in tegengestelde richting van het autoverkeer, over die rotonde heen te leiden. Geloof me,ik wil geen collega’s afvallen hoor, maar wie dát verzonnen heeft, móet wel een gaatje in zijn hoofd hebben.’’

Advertenties