Feestje


Herman-Pleij_0001Moeten we 19 juli vieren zoals de Fransen ‘Le quatorze juliet’ (14 juli) en de Amerikanen hun ‘Independence Day’ (4 juli) vieren? Ofwel, moet 19 juli een nationale feestdag worden omdat op deze datum in 1572 de ‘geboorte’ van Nederland zou hebbent plaats gevonden? Geschiedkundigen zijn het eerlijk gezegd nog altijd niet helemaal eens over de exacte status van die zogeheten Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. Tijdens deze bijeenkomst, nu 445 jaar geleden in Het Hof, besloten de Hollandse edelen en steden zich aan te sluiten bij het verzet tegen de Spaanse overheerser en werd Willem van Oranje ‘hersteld’ in zijn functie als stadhouder van Holland. Met een beetje goeie wil zou je dus kunnen stellen dat deze bijeenkomst (in feite een soort ‘fundraiser’ om de Spanjaarden te lijf te kunnen gaan) geleid heeft tot ‘iets van een beginnetje’ van wat pas véél later een waarlijk onafhankelijk Nederland werd. In Dordt is ons land, zo stellen de pleitbezorgers, als het ware ‘ontkiemd’ en dát moeten we, net zoals ze dat in Frankrijk en de Verenigde Staten doen, uitbundig vieren en herdenken. Toch is die conclusie menig historicus toch écht een tikkie te kort door de bocht en hier en daar wordt zelfs gesproken van een onbeschaamd staaltje geschiedvervalsing met als doel Dordt nóg beter op de historische en toeristische kaart te zetten. Ik blijf als niet-historicus liever buiten die discussie, die veel te ingewikkeld is om in 347 woorden te behandelen. Ik hou me liever bij de hedendaagse feiten en één van die feiten is dat de bekende historicus, emeritus hoogleraar Herman Pleij (u zag hem vast wel eens voorbij schuifelen in DWDD) zich, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Hof, waar afgelopen woensdag die Eerste Vrije Statenvergadering herdacht én gevierd werd, de volgende woorden sprak: ‘Hier in Dordrecht is het allemaal begonnen en het is in de westelijke wereld gebruikelijk dat landen dan hun stichtingsdag vieren.’’
Ach, ik hou wel van een feestje en tegen een extra vrije dag heb ik al helemáál geen bezwaar, dus wie ben ik om de goeie man tegen te spreken?

Advertenties