Standbeeld


willem van oranjeWe krijgen er een standbeeld bij. Waar? Aan het Statenplein, vlak bij de Hofstraat. En wie gaat daar eind 2018 (da’s althans de bedoeling) op een sokkel ‘staan?’ Dat is ‘vader des vaderlands’ Willem ‘De Zwijger’ van Oranje, geboren in 1533 te slot Dillenburg (Duitsland) en vermoord door de Fransman Balthasar Gerards op 10 juli 1584 in Delft. Waarom hij? Tja, wat je ook van de persoon Willem van Oranje mag vinden, het valt niet te ontkennen dat hij een prominente rol speelde in de ontstaansgeschiedenis van ons land. Hij was het immers die in 1572 de eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht bijeen riep en ook al was hij daar uiteindelijk zélf niet bij aanwezig, je kunt stellen, als je althans niet wars bent van enig opportunisme, dat tijdens deze bijeenkomst ‘een eerste kiem’ gelegd is voor wat (pas veel) later Nederland zou worden. Misschien vraagt u zich nu af waarom ik me, strooiend met aanhalingstekens, zo voorzichtig uitdruk? Dat komt omdat de geleerden het nog altijd niet eens zijn over de status en de uiteindelijke betekenis van die bijeenkomst in het Dordtse Hof. Als u daar meer over wilt weten verwijs ik u naar de website van stadsgenoot en historicus/dichter Kees Klok (www.kees-klok.blogspot.nl ). In een aantal artikelen wijst Klok verder ook op de, laten we zeggen, ’ongelukkige’ relatie tussen de nazaten van Willem van Oranje en de Dordtse regentenfamilie De Witt. Zo zette Willem’s kleinzoon Willem II de Dordtse burgemeester Jacob de Witt (vader van Johan en Cornelis), samen met ondermeer Hugo de Groot, ooit gevangen in slot Loevestein en speelde Willem III (zoon van Willem II en achterkleinzoon van Willem van Oranje) op zijn beurt een dubieuze rol met betrekking tot de moord (een bloederige lynchpartij in Den Haag) op Jacob’s zonen, raadspensionaris Johan de Witt en diens broer Cornelis. Je kunt dus stellen dat er een wat wrang kantje zit aan het voornemen om uitgerekend op dit eiland een beeld van Willem van Oranje neer te zetten. Nu zit ik daar verder niet mee hoor, al zou ik wél ‘sorry’ op de sokkel laten graveren.

Advertenties