Afschot reeën is hier louter een jagershobby…


Is het afschieten van reeën op het Eiland van Dordrecht nou werkelijk noodzakelijk? De provincie Zuid-Holland wil hier ruim 60 reeën laten afschieten, zo blijkt uit een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd faunabeheerplan. Staatsbosbeheer vindt afschot in haar terreinen echter helemaal onnodig en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland stapt zelfs naar de rechter in de hoop die afschot te kunnen laten verbieden.
Geen idee hoe dit nu verder gaat, maar intussen heb ik nog altijd geen antwoord op de vraag of het afschieten van reeën hier nou daadwerkelijk de enige methode is om de populatie hier een beetje in eh… ‘in balans’ te houden. In mijn zoektocht naar een antwoord krijg ik verschillende, elkaar soms tegensprekende reacties: boeren bijvoorbeeld beweren dat de hier toegenomen reeënpopulatie hun gewassen aantast, maar louter naar de feiten kijkend (meldingen van boeren hierover) schijnt dat op dit eiland eigenlijk reuze mee te vallen. Een jager die ik sprak liet me vooral weten dat afschot van reeën de enige humane manier is om de populatie niet te veel te laten groeien. ,,Omdat reeën hier eigenlijk geen natuurlijke vijanden hebben neemt hun aantal snel toe en dán gaan sommige dieren op zoek naar een eigen territorium. Niet zelden komen ze dan op de openbare weg terecht, waar ze worden aangereden en soms, als ze zo’n aanrijding overleven, nog dagen achtereen pijn lijden. Afschot is dus gewoon de meest diervriendelijke oplossing.’’
Ook boswachters maken zich zorgen over het feit dat er, door de aanwas van reeën op dit eiland (er lopen er nu ongeveer 150 in het wild rond) meer aanrijdingen kunnen gaan plaats vinden, maar zij denken dat aanrijdingen voor het overgrote deel voorkomen kunnen worden, simpelweg door extra verkeersmaatregelen te nemen, zoals snelheidsbeperkingen en het plaatsen van hekken op strategische plekken.
Mijn conclusie: afschieten van reeën op dit eiland heeft noch nut, noch noodzaak. Het is hier louter een jagershobby. Dat zal de rechter toch ook wel inzien?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s