Eindelijk wordt er naar die mensen geluisterd


kokosboekje-018Wat mij het meest dwars zit in die hele Teflon- (en nu ook Lycra)-affaire rondom DuPont is het feit dat er zoveel mensen al zó lang in angst en onzekerheid verkeren. In het programma RTL Late Night kwam een handjevol ex-werknemers en omwonenden aan het woord en hun noodkreet om duidelijkheid, maakte indruk op me. Jaren achtereen is er nauwelijks naar deze mensen geluisterd en werden hun uiteenlopende gezondheidsklachten (longproblemen, miskramen, leverproblemen, kanker) eerder aan stom toeval dan aan blootstelling van chemische stoffen gelinkt. En toegegeven, het is ook niet zo eenvoudig om een direct oorzakelijk verband te kunnen aantonen. Daarvoor is een diepgravend onderzoek nodig en dat onderzoek gaat er hopelijk heel snel komen. Ik vind het alleen jammer dat er kennelijk (met alle respect voor de man op zich) eerst een Pieter van Vollenhoven voor nodig is om de natie wakker te schudden. Die ‘natie’ (lees Rijk, Provincie, gemeente, milieudienst) had namelijk al lang wakker moeten zijn, al was het alleen al vanwege de media  die al vele jaren achtereen met grote regelmaat onderzoek doen naar en publiceren over ‘dat grote grijze gebied’ rondom DuPont. Echt serieus werden al die publicaties tot voor kort nauwelijks genomen, want DuPont is immers zo’n royale en fijne werkgever en is immers altijd zo streng als het om veiligheidsmaatregelen gaat. Ik ben dan ook trots op mijn collega’s Ingrid de Groot en Peter Groenendijk van deze krant, die zich momenteel in deze moeilijke materie vastbijten als pitbullterriërs.
En nu de vraag: wie moet straks al die bloedonderzoeken gaan betalen? Ik zeg, de vervuiler natuurlijk, al heb ik er, hangende het onderzoek, geen enkele moeite mee als de overheid (gemeente, provincie) voorlopig de rekening oppakt. Dat kan immers later altijd nog juridisch worden uitgevochten. Volgens mij zijn alle partijen in Dordrecht het hier wel over eens. Dat collegepartner CDA, onder het motto ‘je kan er tóch niks aan doen als je het weet,’ daar nu tegen is verbaast me een beetje. Bij die partij begrijpen ze toch óók wel dat getalsmatige ‘uitkomsten’ later van het allergrootste belang kunnen zijn in eventuele vervolgzaken?

Advertenties