Ellende


ziekenfondsbril_klein_01-1Ouders van autistische kinderen die bij Yulius aankloppen voor hulp moeten wachten tot januari 2017. Dán pas is er weer geld om nieuwe kinderen in behandeling te nemen.
Hoogbejaarde bewoners van zorgcentrum Het Sterrenwiel in Dordrecht hebben meermalen geen warme maaltijd gekregen.
De vaste nachthulp in alle ‘wielen’ verdwijnt.
Door bezuinigingen gooit het Dordtse zorgcentrum Dubbelmonde het restaurant voortaan twee avonden per week dicht. De bewoners moeten op maandag en dinsdag hun warme maaltijd overdag eten of ’s avonds op hun eigen kamer.
Eén op de drie Dordtenaren is eenzaam en één op de zes zelfs ernstig eenzaam. Vooral de eenzaamheid onder ouderen neemt in Dordrecht schrikbarend toe.
Thuiszorgorganisatie Internos is failliet. Oorzaak: de marktwerking en een veranderende wet- en regelgeving.
Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Zuid-Holland Zuid, slaat alarm om lange wachtlijsten. Wegens bezuinigingen en onderbezetting moeten slachtoffers van mishandeling te lang wachten op hulp.
Wat u zojuist las zijn koppen boven artikelen die het afgelopen jaar in deze krant te lezen waren. Door in het archief de woordjes ‘ouderen’, ‘jeugd’ en ‘zorg’ in te tikken, raakte ik verzeild in een poel van ellende. En dan te bedenken dat het hierboven staande slechts een greep uit een veel groter zoekresultaat is. En nu weet ik best dat een krant, onder het motto ‘als het ergens fout gaat, dán is het nieuws’ enigszins geneigd is om het negatieve te benadrukken, maar dat neemt niet weg dat de oogst van mijn digitale zoektochtje meer dan ontluisterend is. In de jeugdzorg en in de ouderenzorg gaat op en rond dit eiland tè veel mis. Die zogeheten ‘zorgtransitie’ (veel verantwoordelijkheden liggen sinds januari 2015 niet meer bij het Rijk maar bij gemeenten) is tot op heden nou niet bepaald een succesverhaal te noemen. Dat is conclusie één. Mijn tweede conclusie is dat je de zorg voor onze jeugd en onze ouderen al helemáál niet moet overlaten aan de vrije markt.
Kan iemand mij misschien nog één keer uitleggen wat er destijds eigenlijk ook alweer niet deugde aan dat ouwe, vertrouwde ziekenfonds?

Advertenties