Sint Jorisweg


30 km2Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik het in mijn dagelijkse column een hele week achtereen alleen maar over verkeer had. Dat begon destijds met één column waarin ik een Top 10 samenstelde van, laat ik het netjes zeggen, ietwat ‘bedenkelijke’ verkeersoplossingen in deze stad. Die ene column mondde uit in een stortvloed aan lezersreacties, die me een week aan ‘gespreksstof’ opleverde. Om maar eens enkele van die, door u als ‘verkeersmissers’ aangeduide situaties te noemen: de horror-rotonde op de Stadspolder-ring, de ‘dwars-tegen-het-verkeer-in-route’ voor fietsers op de rotonde aan de Toulonselaan, de punaises op de Singels, de malle want té smalle Wijnstraat die als het ware om eenrichtingsverkeer schrééuwt, het zaterdagse pandemonium op de Vest (waar fietsers om het vege lijf te redden de stoep op schieten zodat voetgangers daar hun leven niet zeker zijn) en de wat ál te haastig ingevoerde 30-kilometer zones in zo’n beetje de hele stad. Niet dat ik er iets op tegen heb dat we op de voornaamste binnenstedelijke verkeersaders voortaan stapvoets moeten rijden… het probleem is echter dat die 30-kilometer-zones hooguit als zodanig ‘benoemd’ zijn. Louter dat benoemen zet natuurlijk geen zoden aan de dijk als je zo’n straat vervolgens niet ‘vertragend’ inricht en er verder ook nauwelijks op snelheid controleert. Het is om die reden dat ik dan ook mijn hart vast hou bij het gemeentelijk voornemen om een aantal voorrangskruisingen op de Sint Jorisweg te gaan aanpassen. In de komende dagen worden de kruispunten met het Matena’s Pad, het Kasperspad, het Kromhout en de Nicolaasstraat omgebouwd tot gelijkwaardige kruisingen. Da’s op zich niet onlogisch, want volgens de verkeersregels horen kruispunten in 30-kilometer zones gelijkwaardig te zijn. Theoretisch klopt het dus… het is de praktijk die me zorgen baart. De Sint Jorisweg (én het Steegoversloot in het verlengde daarvan) zijn namelijk, al zolang ik me kan herinneren, ware racebanen, waar zelfs massaal ingehaald wordt. Zolang de inrichting hier verder hetzelfde blijft zal dat racen gewoon doorgaan. Dit dan wél met als enige verschil dat we hier vanaf volgende week af en toe een hele harde klap gaan horen.

2 reacties

  1. Beste Kees, Dordt blijft in vele opzichten een wonderlijke stad. Zaken die in andere steden logisch worden opgelost worden hier door de verkeersdeskundigen op het Stadskantoor vaak moeilijk gemaakt met alle gevolgen vandien in de dagelijkse praktijk van de verkeersdeelnemer en met name van de zwakste deelnemers aan het lokale verkeer. Neem bijvoorbeeld de gruwelijke situatie op het kruispunt op de hoek van de Hema. Er zijn aan 2-zijden van de Raamstraat een bord verboden voor auto’s en motoren. Geen mens die zich eraan houdt. Te pas en onpas draaien er minstend 5 auto’s, bussen en zelfs vrachtwagen op dat punt gebruik makend van het brede oversteekpad aldaar. Busjes en vrachtwagens rijden gewoon de Raamstraat in en rijden al kerend achteruit recht af op degenen die zich toevallig op het oversteekpad bevinden terwijl toch de bedoeling van een oversteekpad is dat voetgangers e.d. veilig over kunnen steken. Dat daar niet meer ongelukken gebeuren is een wonder te noemen. Handhaving zie je er nooit, laat staan politie. Voor de gehele Joh. de Wittstraat, Bagijnhof en Visstraat geldt 30 km dat wordt met een klein verkeersbord aangegeven aan het begin van de eerstgenoemde straat, wordt verder niet herhaald. Slechts weinigen houden zich aan die snelheid, komen hard rijdend op het zebrapad af om dan pas in de remmen te gaan. Na vijven, als het rustiger is, kun je het daar helemaal schudden want sommigen vaak van allochtone huize scheuren daar met 70 km door deze bebouwde kom.
    Even verderop aan het begin van de Lombardstraat, een doodlopendestraat van 3 meter breed is op 4 augustus een Dordtenaar dood gegaan. Een vrouw van 54 samen met haar man fietsend komend van het Bethlehemplein
    werd vlakbij de poller gegrepen door een keihard achteruit rijdend DHL pakketbusje die zich had vergist door deze doodlopende straat in te rijden (de poller gaat vanaf die kant niet open), maar er staat wel een bord aan het begin dat je een doodlopend straat inrijdt. Dit dodelijk ongeval kreeg nauwelijks aandacht in de lokale pers, slechts een klein bericht in AD/DD. Een ongeval van een Nederlandse fietster in Australië kreeg in landelijke dagbladen bijna een hele pagina. Ook de blauwe borden die aangegeven dat je een voetgangersgebied oprijdt deugen niet. Onder de tekening van de voetganger staat groot het woord TOEGESTAAN met daaronder de afbeelding van een fiets en weer daaronder in het klein de tijden dat het fietsen wel mag. Bezorgbusjes en auto’s krijoelen gewoon door de betreffende straten en met name ook over de Voorstraat. Hoe zit dat, hebben die dan een ontheffing ?
    Kortom, ik wil met deze voorbeelden aangeven hoe ondoordacht van alles op verkeersgebied bij ons geregeld lees ongeregeld is. Het kan niet anders zijn dat bij de gemeente op verkeersgebied dummies zitten die m.i. nooit de praktijksituatie in ogenschouw nemen inclusief de verantwoordelijk wethouder. Misschien moet er binnenkort weer in de binnenstad een slachtoffer vallen.

  2. De nieuwe situatie op de St. Jorisweg is rampzalig en onoverzichtelijk evenals bij de Vest. Vanuit het Matena’s pad gebied scheuren automobilisten (en zoals Nico al aangeeft) veelal van allochtone huize, met hoge snelheid en vaak ook zonder richting aan te geven, de St, Jorisweg of de Steegoversloot op. Fietsers én voetgangers zijn er hun leven niet meer zeker, want bij de bocht nemen scheurt men ook deels over het trottoir…
    Ook de punaise Singel/Vrieseweg is zo’n punt: weinig zicht op wat er rechts aankomt, niemand begrijpt wie er voorrang heeft en dan geldt er het recht van de sterkste cq. de brutaalste.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s